REGULAMIN

Administratorem internetowego systemu rezerwacji www.pensjonat-finezja.pl jest Hostele Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-014) przy ul. Nowogrodzkiej 68. Identyfikująca się numerem NIP: 7010895137 oraz REGON: 381948175 i będąca operatorem strony www.pensjonat-finezja.pl.

Dostawcą i operatorem internetowego systemu rezerwacji jest firma IAI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-064) przy al. Piastów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000751279. System umożliwia uzyskanie informacji o dostępnych miejscach noclegowych oraz dokonywanie rezerwacji przez użytkowników.

Warunkiem korzystania z internetowego systemu rezerwacji www.hostele-polska.pl jest akceptacja poniższych warunków Regulaminu. Akceptacja polityki prywatności oraz RODO. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza zobowiązania pomiędzy użytkownikiem systemu a Hostele Polska Sp. z o.o.

ZASADY REZERWACJI ONLINE

§ 1  REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu.
2. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.

§ 2 ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Nie wykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

§ 3 WARUNKI REZERWACJI

1. Wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości rezerwacji.
2. Oferta jest zwrotna, do 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji zwracane jest 50% wpłaconej kwoty. W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, wpłacona kwota nie jest zwracana.
3. W przypadku nie pojawienia się w obiekcie w zarezerwowanym terminie do końca dnia, jest ona automatycznie anulowana.

§ 4 REKLAMACJE

1. Wszystkie reklamacje rozpatrzymy w terminie do 14 dni roboczych.
2. Reklamacje należy słać drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemną na adres: Finezja Rezydencja Słońca, ul. Słoneczna 19, 72-344 Pustkowo  z dopiskiem "REKLAMACJA".

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poprzez naszą stronę, nie przysługuje konsumentowi, ponieważ po zakupie takiej usługi blokowana jest możliwość skorzystania z tej usługi przez inną osobę w tym samym czasie.

§ 4 USTALENIA KOŃCOWE

1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.
2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

REGULAMIN OBIEKTU

§ 1  ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy określa zasady zakwaterowania i korzystania z Pensjonatu przez osoby w nim zakwaterowane (dalej: „Gości”).
2. Recepcja Pensjonatu czynna jest w godzinach 6:00 – 24:00.
3. Pensjonat nie kwateruje Gości w godzinach 24:00 – 6:00.
4. Pensjonat może odmówić zakwaterowania osoby, która jest w stanie odurzenia alkoholowego albo jest pod wpływem narkotyków.
5. Pensjonat może odmówić zakwaterowania osoby,, która podczas poprzedniego pobytu naruszyła niniejszy Regulamin.
6. Pensjonat dostarcza czystą pościel na żądanie Gościa, nie częściej niż raz w tygodniu.
7. Pensjonat zapewnia bezprzewodowy internet WI-FI.
8. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać na terenie Pensjonatu wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika recepcji, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00. Jeśli czas pobytu się wydłuży, Pensjonat zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty.

§ 2  PORZĄDEK DOMOWY

1. Gości zobowiązani są do zachowania wokół siebie czystości. Zakazane jest śmiecenie zarówno w pokojach, jak i w częściach wspólnych. Wszelkie śmieci powinny być wrzucane do kosza.
2. Gości zobowiązani są do zachowania higieny i czystości w łazience oraz toalecie. Goście zobowiązani są w szczególności:
1. załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne wyłącznie w toalecie w taki sposób, aby nie zostawiać śladów swojej obecności;
2. spuszczać wodę w toalecie po załatwieniu potrzeby fizjologicznej;
3. myć ręce po załatwieniu potrzeby fizjologicznej;
3. Na terenie Pensjonatu zabrania się palenia wszelkich wyrobów tytoniowych oraz innych podobnych używek (marihuana, haszysz).
4. Alkohol Goście mogą spożywać wyłącznie w swoich pokojach.
5. Na terenie Pensjonatu zabrania się kłótni, bójek oraz wszelkich agresywnych zachowań.
6. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach: 22:00 – 6:00. W tym czasie Gość musi powstrzymać się od głośnego zachowania, tak aby nie przeszkadzać innym gościom W szczególności zakazane jest głośne puszczanie muzyki, krzyki czy głośne rozmowy na korytarzu.
7. Zakazane są wszelkie, nawet drobne akty wandalizmu lub kradzieże. Czynności takie będą zgłaszane na Policję.
8. Goście zobowiązują się przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
9. Zakazane jest przechowywanie w pokojach jakichkolwiek ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
10. Zakazane jest trzymanie przez Gości zwierząt na terenie Pensjonatu.
11. Pensjonat zastrzega sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb w sytuacjach szczególnych, w szczególności takich jak: agresja w stosunku do recepcjonistów lub innych Gości, zażywanie środków psychoaktywnych, zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez okna na ulice lub otoczenie Pensjonatu.
12. Goście, którzy nie przestrzegają porządku domowego, określonego powyżej, mogą zostać przez Pensjonat eksmitowani.

§ 3  ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI ZA SZKODY

1. Goście ponoszą względem Pensjonatu odpowiedzialność za szkody powodowane wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczeń zajmowanych przez Gości;
2. Goście ponoszą względem Pensjonatu odpowiedzialność za szkody przez nich wyrządzone, w szczególności:
1. za zniszczenie lub uszkodzenie budynku Pensjonatu oraz innych części składowych nieruchomości;
2. za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia Pensjonatu;
3. za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież innego mienia Pensjonatu;
4. za szkody spowodowane wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczeń zajmowanych przez Gości;
5. za szkody wyrządzone przez Gości osobom zatrudnionym przez Pensjonat;
6. za szkody wyrządzone przez Gości osobom trzecim na terenie Pensjonatu.
3. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za interwencję służb zewnętrznych wynikających z jego niewłaściwego zachowania się
4. W razie utraty kluczy od Gościa pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 50 zł.

§ 4  RZECZY WNIESIONE

1. Pensjonat odpowiada jedynie za rzeczy wniesione, które zostały mu powierzone zgodnie z art. 846 § 2 KC.
2. Pensjonat ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy w powierzenie, jeżeli nie posiada możliwości zabezpieczenia danej rzeczy.
3. Pensjonat nie odpowiada za:
1. szkody wyrządzone przez Gościa innym Gościom;
2. rzeczy wniesione i pozostawione przez Gości,które nie zostały mu powierzone;
3. za kradzież lub utratę rzeczy wniesionych przez Gości, które nie zostały mu powierzone.
2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, Pensjonat przechowuje przez okres 1-go miesiąca. Po upływie tego okresu przedmioty te zostają usunięte.

§ 4  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z chwilą zakwaterowania Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga ogłoszenia poprzez wywieszenie go w części wspólnej Pensjonatu.

 

Sylwester Motyl
prezez zażądu Hostele Polska Sp. z o. o.

Pensjonat Finezja

Finesja Rezydencja Słońca
ul. Słoneczna 19
72-344 Pustkowo
telefon: +48 500 535 966
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WŁAŚCICIEL OBIEKTU

Hostele Polska Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 68
02-014 Warszawa
NIP: 7010895137
REGON: 381948175
telefon: +48 500 535 966
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.